Caricature Portrait

Một nhân vật chúng tôi đã thiết kế và biểu diễn tại một buổi workshop theo đơn đặt hàng tại VTC Academy năm 2011