Cat Woman


 

Một nhân vật chúng tôi đã làm lại theo nhân vật trong film The Dark Knight Rises 
và trình bày các bước làm tại một buổi workshop theo đơn đặt hàng tại VTC Academy năm 2012