Dự án phục dựng lại một số mẫu vật Hoàng Thành Thăng Long - Thời Lý phục vụ cho việc in ấn 3D.
Idea: Giảng viên Điêu khắc Nguyễn Việt Hà