Barbarian


Một nhân vật Fanart chúng tôi đã làm trong lúc thời gian rảnh rỗi và làm theo cách nghĩ của chúng tôi về nhân vật này