CHARACTER MASCOT – KHÓA HUY HOÀNG

Chúng tôi rất vui vì đã may mắn được tham gia vào dự án thiết kế nhân vật Mascot đại diện hình ảnh cho đơn vị Khóa Huy Hoàng trong năm 2019 & 2020.
Idea by: Cty Khóa Huy Hoàng .
2D Concept, 3D Modeling, Sticker Storyboard by: Dsculpt Studio.